طراحی نما و اجرای نما

نمای ساختمان شما ویترین شماست …  طراحی نما : همانگونه که شما برای ورود به یک مغازه ابتدا ویترین آن را میبینید و مورد توجهتان قرار میگیرد ، مردم برای خرید نیز ابتدا نمای ساختمان را میبینند،پس حتی اگر بهترین متریال و پلان را در ساختمان داشته باشید اولین عامل تاثیر گذار نماست…..در علم مارکتینگ … ادامه خواندن طراحی نما و اجرای نما