بایگانی برچسب: بازسازی_جواز

مجوز بازسازی ساختمان

مجوز بازسازی خانه

مجوز بازسازی وقتی شما تصمیم به بازسازی میگیرید . سوالی که در ذهن پیش می اید که ایا شما احتیاج به مجوز بازسازی دارید؟ می شود . بازسازی داخلی ساختمان در اکثر شهرهای کشور نیاز به مجوز ندارد . اما بازسازی قبیل بازسازی نما اگر بخواهد طبق پروانه قبلی عمل نکند و فرا تر برود […]