بایگانی برچسب: بازسازی_چیست

بازسازی چیست ؟

بازسازی چیست قبل و بعد

بازسازی تخصص ماست .. بازسازی چیست ؟ افراد زیادی تصمیم به بازسازی می گیرند اما تعریف درستی از بازسازی ندارند . بازسازی  چیست؟ در اینجا سعی شده از بازسازی  تعریف صحیحی صورت گیرد .بازسازی  با مرمت ساختمان متفاوت است . در واقع مرمت ساختمان به معنی این است که  اصلاح مصالح قبلی ساختمان است ، […]