بایگانی برچسب: طراحی_اشپزخانه

بازسازی اشپزخانه

بازسازی اشپزخانه مدرن

بازسازی تخصص ماست.. بازسازی اشپزخانه اشپزخانه فقط محلی برای پختن غذا نیست . چون افراد خانواده ساعات طولانی در فضای اشپزخانه به سر میکنند . پس باید فضا ی آن دارای اصولی باشد که مکانی بهینه داشته باشیم . بازسازی اشپزخانه  بسیار با دقت باید انجام شود . بازسازی در اشپزخانه باید خیلی با احتیاط […]