بایگانی برچسب: طراحی_نمای_یک_طبقه

طراحی نمای ساختمان های یک طبقه

طراحی نما یک طبقه امروزی

  اگر به زبان ساده بخواهیم درباره نمای یک ساختمان صحبت کنیم . در واقع نمای یک ساختمان لباس ساختمان است . برای اینکه یک ساختمان نمای زیبا و چشمگیری داشته باشد. باید دارای تناسبات معماری و زیبایی باشد . طراحی نمای ساختمان های یک طبقه باید درای ویژگی هایی باشد تا اصولی و چشگیر […]